Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlenecek, yayınlanacak, yürürlüğe girecek derken yürürlüğe girdi bile! Hemen KVKK anketimizi doldurun. Kanunun gerekliliklerine teknik ve hukuki olarak ne kadar hazır olduğunuzu öğrenin.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na (KVKK) hazırlık sürecinizde size yol gösterici olacak KVKK Uyum Analizi, mevcut durumunuzu değerlendirebilmek ve öneriler sunabilmek için tasarlanan soru setlerinden oluşmaktadır.

Tüm soruları yanıtladığınızda Teknolojik ve Hukuksal açılardan KVKK uyumluluk skorunuz belirlenecek ve uzman danışmanlarımız detaylı analiz ve süreç önerileri için girmiş olduğunuz iletişim bilgileri üzerinden size ulaşacaktır.

Firmanızda çalışan ve KVKK kapsamında tutulacak toplam personel sayısı nedir?
Firmanızın kaç tane lokasyonu vardır?
Firmanızın yurtdışında lokasyonu var mı?
Firmanızın uyumluluk sağladığı güvenlik ve iş süreçleri standartları var mıdır ya da belirli
güvenlik/iş süreçleri sertifika programlarına sahip misiniz? (ISO 27001, ITIL, COBIT vb.)
Lütfen belirtiniz.
Firmanızın güvenlik politikaları var mıdır; varsa dökümante edilmiş durumda mıdır?
Müşterilerinize verdiğiniz uzaktan erişim hizmetleri var mıdır? (Web - Mail vb.)
Çalışanlarınıza verdiğiniz uzaktan erişim hizmetleri var mıdır? (Web - Mail vb.)
Firma içerisinde kullanılan fiziksel sunucu sayısı nedir?
Firma içerisinde kullanılan sanal sunucu sayısı nedir?
Verilerinizi hangi veri taban(lar)ında saklamaktasınız?
Diğerlerini belirtiniz.
Bulut ortamında tutulan veya anlık olarak buluta gidip gelen bilgileriniz var mıdır?
Kullandığınız veri kaybı önleme (DLP) yazılımı var mıdır?
Lütfen kullandığınız DLP çözümünü belirtiniz.
Herhangi bir veri sınıflandırma yazılımına sahip misiniz?
Lütfen kullandığınız veri sınıflandırma çözümünü belirtiniz.
Herhangi bir veri maskeleme yazılımına sahip misiniz?
Lütfen kullandığınız veri maskeleme çözümünü belirtiniz.
Log yönetimi ya da SIEM çözümü kullanıyor musunuz?
Lütfen kullandığınız LOG & SIEM çözümünü belirtiniz.
Sızma testi ve penetrasyon testi yaptırıyor musunuz?/ Evet ise son 1 yıl içerisinde yaptırdınız mı?
İç network Güvenliği için kullandığınız ürünler nelerdir?
(APT Sandbox - Flow analiz, Son kullanıcı güvenliği vb.)
Mobil cihaz yönetimi çözümü kullanıyor musunuz?
Lütfen kullandığınız MDM çözümünü belirtiniz.
Kimlik yaşam döngüsünü otomatik bir sistem üzerinden yönetebiliyor musunuz?
Herhangi bir Kimlik & Yetki Yönetimi yazılımı kullanmakta mısınız?
Lütfen kullandığınız kimlik yönetimi çözümünü belirtiniz.
Kişisel verilerin bulunduğu ortamlara erişim hakkında bir politika/prosedür/ geliştirilmiş midir?
Şifreleme ve sertifika yönetim çözümü kullanıyor musunuz?
Lütfen kullandığınız şifreleme ve sertifika yönetim çözümünü belirtiniz.
Kişisel verilerin bulunduğu kaynaklar üzerinde kimlerin yetkisi olduğunu takip edebiliyor musunuz? Yetki matrisinizi oluşturdunuz mu?
Kanun uyarınca açık rıza alma ana kuralının istisnalarına tabi olmaksızın işlenen kişisel veriler için açık rıza alındı mı?
Şirket uygulamaları ve kullanılmakta olan dokümanlar incelenerek bunlar kişisel verileri
koruma mevzuatı hükümleri ile uyumlu hale getirildi mi?
Avrupa Birliği Tüzüğü (General Data Protection Regulation) hükümlerinin şirket açısından
bağlayıcı olup olmadığı değerlendirildi mi, değerlendirildi ve bağlayıcı görüldü ise
uyum temin edildi mi?
Şirket tarafından işlenen veriler kategorize edilerek verilerin hangi amaçlarla işlendiği belirlendi mi?
Belirlenen amaç doğrultusunda azami saklama süreleri hukuka uygun surette tespit edildi mi?
Verilerin aktarıldığı yurt içi ve yurt dışı alıcı grupları netleştirildi mi?
Kişisel veri işleme envanteri oluşturuldu mu?
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesine dair şirket imha politikası oluşturuldu mu?

KVKK uyum analizimizi yanıtladığınız için teşekkür ederiz.

Teknolojik ve Hukuksal uyum skorunuzu aşağıda belirteceğiniz bilgiler doğrultusunda sizinle paylaşacağız.

Uzman danışmanlarımız, cevaplarınızın ayrıntılı analizini yaparak bu kapsamda en uygun çözümleri ve danışmanlığı sunabilmek için en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

 

Ad Soyad
Firma Adı
Email
Telefon Numarası

KVKK konusunda toplantı almak istiyorum.