KVKK Uyum Paketi

KVKK Uyum Paketi Hizmetlerimiz

Mevcut Durum (AS/IS) Analizi

İhtiyaçların Belirlenmesi

KVKK Uyum Raporu ve Stratejik Yol Haritası (TO/BE)

Hukuki Analiz


Teknik Analiz


KVKK Eğitimi

Hedef Durum (TO/BE) İhtiyaçlarının Tespiti

Uyum Raporu


Stratejik Yol Haritası (TOBE)


Yönetici Özeti


Entegrasyon


Mevcut Durum (AS/IS) Analizi

Şirketinizin faaliyetleri, kullanılmakta olan doküman ve uygulamalar, ilgili birim yöneticileri ile gerçekleştirilecek olan toplantılar neticesinde belirlenir. Toplantılar ile elde edilen kurumsal veriler hukuki ve teknik açıdan değerlendirilir.

Değerlendirme sonucunda;

  • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine dair politikalar,
  • Kişisel verilerin imhasına dair politikalar,
  • Kişisel veri envanteri örneği,
  • Aydınlatma metinleri,
  • Kişisel veri sahibi başvuru formu,
  • Çalışan bilgilendirme, muvafakatname ve taahhütname örnekleri,
  • Çalışan adayı bilgilendirme ve muvafakatname örnekleri,
  • Şirketin iş birliği içinde olduğu kurum/firmalar ile akdedilecek taahhütnameler

danışmanlarımız aracılığıyla oluşturulur ve paydaşlara gerekli eğitimler verilir.

İhtiyaçların Belirlenmesi

Hukuk ve teknik danışmanlarımız aracılığıyla çıkarılan mevcut durum analizi raporunu takiben var olan teknolojik altyapınız incelenerek, KVKK uyumluluk süreci için gerekli hedef durum (TO/BE) ihtiyaçları tespit edilir ve raporlanır.

KVKK Uyum Raporu ve Stratejik Yol Haritası (TO/BE)

İhtiyaçların raporlanmasının ardından veri envanter yönetimindeki idari ve teknik iyileştirme önerileri belirlenerek, KVKK uyum raporu ve stratejik yol haritanız yönetici özeti formatında hazırlanır. İhtiyaç duyulan tüm teknoloji çözümleri, entegrasyonlar ve danışmanlık hizmetleri Data Market uzman kadrosu ve güvenilir iş ortağı portföyü tarafından sağlanır.